Standarde de etică şi conduită în afaceri
PRINCIPIILE DE INTEGRITATE ale companiei Bristol-Myers Squibb (BMS): Standardele de etică şi conduită în afaceri ale BMS reprezintă sinteza celor mai importante politici şi proceduri de derulare a activităţilor companiei într-un mod responsabil, etic şi legal. Principiile pun la dispoziţia angajaţilor companiei instrucţiuni specifice, menite să faciliteze respectarea acestor politici şi proceduri. O bună guvernanţă corporativă este esenţială pentru integritatea companiei şi pentru PRINCIPIILE DE INTEGRITATE: standardele de etică şi conduită în afaceri ale BMS asigură respectarea de către BMS a celor mai înalte standarde morale şi etice în derularea tuturor activităţilor sale comerciale.
PRINCIPIILE DE INTEGRITATE: Standardele de etică și conduită ale BMS (pdf)

Părţi terţe
Bristol-Myers Squibb recunoaște că părţile terţe joacă un rol important în ceea ce priveşte succesul său. Ne străduim să colaborăm doar cu terţii care ne împărtăşesc angajamentul faţă de Standardele de conduită şi etică profesională pentru terţi (Standardele 3P). Încurajăm părţile terţe să adopte şi să aplice Standardele 3P şi să dispună de procese şi/sau sisteme care să susţină desfăşurarea activităţii în conformitate cu toate legile, regulamentările, ghidurile şi codurile aplicabile în domeniu. Contractele cu terţii cuprind cerinţe specifice privind respectarea Standardelor 3P.
Standardele de etică și conduit în afaceri pentru terți (pdf)

Codul de etică şi conduită în afaceri pentru administratori
Codul de etică şi conduită în afaceri pentru administratori oferă îndrumare administratorilor din cadrul Bristol-Myers Squibb pentru recunoaşterea şi gestionarea situaţiilor de ordin etic, precum şi informaţii despre modul de raportare a comportamentului neetic. Acest Cod trebuie aplicat de toţi administratorii din cadrul Bristol-Myers Squibb, fiind menit să asigure promovarea transparenţei şi responsabilităţii în cadrul companiei.
Codul de etică și conduită în afaceri pentru administrator (pdf)

Codul de etică pentru administratori financiari principali
Comitetul de Audit a adoptat Codul de etică pentru administratorii financiari principali care vine să completeze Standardele de etică şi conduită în afaceri, incluzând mai multe cerinţe şi îndrumări specifice privind anumite aspecte. Acest Cod trebuie aplicat de către directorul executiv, directorul financiar, controlorul financiar, trezorierul şi şefii principalelor departamente comerciale.
Codul de etică pentru administratorii financiari principali (pdf)