Misiunea noastră

Să descoperim, să dezvoltăm şi să furnizăm medicamente inovatoare care să îi ajute pe pacienţi să învingă boli grave.


Angajamentul nostru

Ne angajăm faţă de pacienţi şi clienţi, angajaţi, comunităţile globale, acţionari, mediu şi alţi factori implicaţi, să acţionăm în baza principiului nostru conform căruia ingredientul de nepreţuit al fiecărui produs este integritatea fabricantului său. Activitatea noastră se desfăşoară în baza unei guvernanţe eficiente şi conform unor standarde ridicate de comportament etic. Urmărim transparenţa şi dialogul cu toți cei cu care interacționăm pentru a înţelege mai bine nevoile lor. Ne luăm în serios angajamentul faţă de durabilitatea economică, socială şi de mediu şi avem aceleaşi aşteptări de la partenerii şi furnizorii noştri.

Faţă de pacienţi şi clienţi

Ne angajăm să asigurăm excelenţa ştiinţifică şi să investim în cercetarea şi dezvoltarea biofarmaceutică pentru a furniza medicamente inovatoare de calitate ridicată cu scopul de a răspunde nevoilor medicale fără răspuns ale pacienţilor care suferă de boli grave. Aplicăm rigoarea ştiinţifică pentru a genera beneficii clinice şi economice prin medicamente care îmbunătăţesc viaţa pacienţilor. Depunem eforturi pentru ca informaţiile privind medicamentele noastre să fie disponibile cu uşurinţă, pe scară largă.

Faţă de angajaţi

Promovăm diversitatea forţei de muncă şi o cultură a incluziunii. Sănătatea, siguranţa, dezvoltarea profesională, echilibrul între viaţa personală şi cea profesională, tratamentul echitabil şi respectos al angajaţilor noştri se numără printre cele mai importante priorităţi.

Faţă de comunităţile globale

Promovăm inițiativele care îmbunătăţesc sănătatea şi promovează durabilitatea în cadrul comunităţilor noastre.

Faţă de acţionari

Depunem eforturi pentru a menţine rezultate solide şi profitabile pentru acţionari.

Faţă de mediu

Încurajăm conservarea resurselor naturale şi ne străduim să reducem la minimum impactul activităţilor şi al produselor noastre asupra mediului.