Granturi și donații

Bristol-Myers Squibb îşi asumă angajamentul de a susţine demersurile cetăţeneşti şi cauze importante. Acest principiu reprezintă pilonul unei game largi de activităţi caritabile derulate la nivel mondial.

De la combaterea SIDA în Africa până la îmbunătăţirea serviciilor în domeniul sănătăţii mentale în zonele rurale din Alabama, Bristol-Myers Squibb îşi aduce o contribuţie pozitivă la nivel mondial.

Donaţiile noastre sunt administrate printr-o varietate de programe de granturi, fiecare cu propriul domeniu şi propria procedură de aplicare.


Granturile Fundaţiei Bristol-Myers Squibb Fundaţia urmăreşte să reducă disparităţile în materie de sănătate în cinci domenii esenţiale: cancerul în Europa; hepatita în Asia; HIV/SIDA în Africa; și bolile mentale grave și diabetul zaharat de tip II în SUA.
Granturile comunitare Compania noastră susține organizațiile non-profit şi iniţiativele în comunităţile din SUA în care dispunem de unităţi şi în care angajaţii noştri trăiesc şi lucrează.
Granturile Independent Medical Education (Educaţie medicală independentă) pot fi disponibile pentru a susţine programele de formare medicală, conferinţele ştiinţifice, dezvoltarea publicaţiilor tipărite şi online din domeniul îngrijirii sănătăţii şi alte activităţi conexe.
Donaţii corporative Facem donaţii pentru susţinerea organizaţiilor non-profit. Oferim, de asemenea, sponsorizări, sprijin pentru aderare şi alte tipuri de ajutor.